7 november 2017

Begrotingsvergadering 2018

Op donderdag 9 november houdt de gemeenteraad haar jaarlijkse begrotingsvergadering. Deze is openbaar. Voor de algemene beschouwingen en inbreng van de fractie kunt u terecht op onze website