22 februari 2017, om 20:00, Kruisherenkapel Uden | Kruisherenkapel Uden

Regionaal Verkiezingsdebat van Brabants Dagblad

Verkiezingsdebat
Op 22 februari organiseert het BD een regionaal verkiezingsdebat. Namens de PvdA zal Martijn de Kort (plaats 25 op de kandidatenlijst) aan het debat deelnemen. Martijn stelt zichzelf als volgt voor. Ik ben een Brabantse ondernemer, kleinzoon van een boer en een arbeider. Mijn moeder moest als meisje als vanzelfsprekend naar de huishoudschool. Mijn opa werkte overuren in de leerlooierij zodat mijn vader, als eerste van zijn gezin, naar de HBS kon. Ik mocht een universitaire studie doen. De strijd van de Partij van de Arbeid voor zekerheid van inkomen en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, heeft Nederland de afgelopen decennia veel gebracht. Van AOW, tot een vangnet als je ziek bent of je werk kwijtraakt, tot gelijke kansen in het onderwijs. De wereld staat echter niet stil. We zien globalisering, automatisering, flexibilisering en migratie. De zekerheden die we met z’n allen de afgelopen decennia hebben opgebouwd en vanzelfsprekend zijn gaan vinden, zijn dat plots voor velen niet meer. Als ondernemer in het MKB en als Statenlid heb ik de afgelopen jaren gezien waar de knelpunten zitten op de arbeidsmarkt en ideeën opgedaan over hoe het beter kan. Beter voor werknemers, beter voor zzp’ers en beter voor MKB’ers die daardoor meer banen kunnen creëren. Deze ervaring wil ik nu inzetten in Den Haag om daarmee mijn steentje bij te dragen aan de missie die de PvdA al decennia drijft; bestaanszekerheid geven aan iedereen.
Ook andere landelijke partijen zullen aanwezig zijn. Kruisherenkapel Zaal open 19.30 en aanvang 20.00. Laten we met zoveel mogelijk leden Martijn ondersteunen in het debat.
 

Regionaal Verkiezingsdebat in Uden