25 januari 2018

Matthieu van Dijk stelt zich voor

In de koffiekamer van de Solidariteitswerkplaats, maakt Mathieu van Dijk even tijd vrij voor een gesprek over verbondenheid.

Waar denk je aan bij een “verbonden samenleving”?

“Op de eerste plaats aan: voor elkaar opkomen.

Hier op de Solidariteitswerkplaats herstellen we naaimachines, fietsen en gereedschap. Die sturen we naar Afrika en Oost-Europa. Zo zorgen we er voor dat de mensen hun geluk niet hier hoeven te zoeken. Daarnaast geven we veel ouderen de gelegenheid om dagelijks bezig te zijn met de dingen die ze van waarde vinden.”

Vind je Uden een verbonden samenleving?

“Vooral laaggeschoolde mensen vallen nog te vaak buiten de boot. Het is niet genoeg als we alleen maar gelijke kansen geven aan iedereen. Mensen zijn immers niet gelijk. De meeste mensen kunnen het zelf. Anderen hebben een extra steuntje nodig in de rug.”

Wat staat de PvdA in de Udense gemeenteraad te doen?

“Ik ben trots als de PvdA mijn belastingcenten gebruikt om mensen die niet meer jong en topfit zijn, toch deel laat nemen aan onze samenleving.

  • De oude ambachtsschool moet terugkomen.
  • De beschermde werkplaatsen moeten blijven.
  • We moeten opkomen voor ouderen, zwakkeren en vluchtelingen.”