Wethouders

Gerrit Overmans

Gerrit Overmans

Wethouder

Maatschappelijke ontwikkeling en sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering participatiewet, Samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en gebiedsplatforms