Armoede & schulddienstverlening

Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat kinderen opgroeien in armoede. Als er geen geld is, kun je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. Maar ook ouderen die in armoede leven moeten we helpen. Het armoedebeleid van Uden, sluit niemand uit!

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.

Onze schulddienstverlening moet gericht zijn op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten. Het sociaal wijkteam heeft hierin een belangrijke rol.

De PvdA heeft gezorgd voor een nieuw armoedebeleid waarin kinderen en omgaan met schulden centraal staat. Wij gaan er op toe zien dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.