Zorg & Welzijn

Mensen staan centraal! Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. Met betrekking tot de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig is.

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van overlast door hangjongeren en het verminderen van verloedering in buurten en wijken, voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie, niet om winst.