Alle mensen

Gerrit Overmans

Gerrit Overmans

Wethouder

Maatschappelijke ontwikkeling en sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering participatiewet, Samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en gebiedsplatforms
Henk Vissers

Henk Vissers

Penningmeester PvdA afdeling Uden/Veghel

Ingeborg Tros

Ingeborg Tros

Fractievoorzitter
Hans van Zon

Hans van Zon

Burgerraadslid

Burgerraadslid ruimtelijke ordening en economie
Sonja Berding

Sonja Berding

Burgerraadslid WMO, Jeugd en Participatiewet