Wethouder

Gerrit Overmans

Maatschappelijke ontwikkeling en sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering participatiewet, Samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en gebiedsplatforms

 

Over Gerrit Overmans Wethouder Sociale zaken

Op donderdag 8 mei 2014 is het nieuwe college geïnstalleerd. De PvdA levert voor een 3e bestuursperiode op rij de wethouder sociale zaken.

In de periode na de gemeenteraadsverkiezingen is er uiteindelijk een brede meerderheidscoalitie tot stand gekomen bestaande uit de “oude coalitie” VVD Leefbaar, Jong Uden, PvdA, D66 en Gewoon Uden.

D66 levert nu ook een wethouder. De nieuwe coalitie bouwt voort op de bestaand beleid.

Bijzonder zal de implementatie van de zgn. 3 transities zijn. Als gemeente worden we veel meer verantwoordelijk voor taken die voorheen bij de landelijke overheid lagen.

Als wethouder sta ik voor de transities AWBZ en de implementatie van de Participatiewet. Als gevolg van beide transities veranderd de WMO en dat met minder budget.

Een uitdaging die we samen met instanties, cliëntraden en inwoners vormgeven.

In dit kader is burgerparticipatie en samenlevingsopbouw ook van belang. Dit is nodig om mensen in staat te stellen hun sociale netwerken te ontwikkelen en in te zetten.

Beide beleidsonderwerpen zijn in mijn portefeuille opgenomen evenals het armoedebeleid en schulddienstverlening.

Een portefeuille die goed past bij ons PvdA profiel, en waar ik me graag vol energie en overgave voor inzet.